Kärva tider för fordonsindustrin

Ytterligare varsel är att vänta bland leverantörerna till fordonsindustrin. Även om det går allt bättre för den svenska fordonsindustrin, befarar Fordonskomponentgruppen, intresseorganisation för leverantörerna, att ytterligare arbeten kommer att flytta utomlands.
Pressade priser och trycket från låglöneländer kommer att göra att svenska underleverantörer tvingas till nedskärningar i Sverige. Det säger Sven-Åke Bergelie, vd för Fordonskomponentgruppen, leverantörernas intresseorganisation. Inom det närmaste året tror han att personaltäta företag samt leverantörer till den tunga lastbilsindustrin, till exempel Volvo som nu genomför stora omstruktureringar bland sina leverantörer, kommer att varsla svensk personal. Segerström i Bengtsfors minskar antalet anställda med 30 personer och i slutet av februari varslade till exempel ABB 170 anställda vid fabriken i Olofström, som tillverkar robotar till bilindustrin. Och mer är alltså att vänta. Men Sven-Åke Bergelie menar att om Sverige och svenska företag satsar rätt kan utlandsflyttarna komma att undvikas. – Om vi satsar ännu hårdare på produktutveckling och på teknisk utveckling, och på utbildning av människor som kan komma in i den här industrin, inte minst på det produktionstekniska området. Sedan gäller det för leverantörerna att skaffa sig partners, både i lågkostnadsländerna och på de utländska marknaderna. Partners som man kan jobba ihop med för att gå på och ta större kontrakt än vad man ensam klarar av. Men även underleverantörerna pressas går det ganska bra för den svenska fordonsindustrin, trots att konjunkturen fortfarande är svag. Det säger Christer Karlsson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. – Den allmäna ekonomiska situationen i världen kommer inte att lyfta särskilt snabbt, så några stora förbättringar kan vi inte se. Men företag som Volvo och Saab som har mycket små marknadsandelar och inriktar sig på exklusiva segment tror jag har ganska goda möjligheter att klara sig. Det är värre för de stora volymtillverkarna.
Catarina Malmsberg