Campylobacter i svensk kyckling

Var sjunde färsk svenskproducerad kyckling innehåller campylobacter.
Det visar en omfattande undersökning som Livsmedelsverket har gjort och som refereras i Upsala Nya Tidning. Under sommarhalvåret innehåller var femte färsk svensk kyckling campylobacter som kan orsaka diarrésjukdomar. Bakteriehalten är betydligt lägre i fryst kyckling. För att undvika smitta måste kycklingen hettas upp ordentligt och köksredskapen måste diskas i hett vatten. Livsmedelsverkets undersökning visar också att campylobacter förekommer i nästan 40 procent av de ytvattentäkter som undersökts runt om i Sverige.