Uppgörelse om övergrepp inom kyrka

Det största romersk-katolska ärkestiftet i USA – det i Los Angeles – har gått med på att betala 60 miljoner dollar, motsvarande 420 miljoner kronor, till 45 personer som säger att de blivit utsatta för sexuella övergrepp av stiftets katolska präster.

22 präster anklagas för övergreppen.

Sammanlagt är det över 500 fall som gäller anklagelser om präster i Los-Angeles-stiftet som begått sexuella övergrepp på minderåriga, men den här uppgörelsen gäller bara 45 av dem.

Kardinalen Roger Mahony säger i en kommentar att han hoppas att förlikningen gör det möjligt för de 45 som lidit av prästernas övergrepp att gå vidare med sina liv.