Flyktingbostäder i industrilokal

En industrilokal i Skärholmen i södra Stockholm drivs som en olaglig flyktingförläggning.
En 45-årig man hyr ut ett antal provisoriska bås i lokalen till afrikaner som söker asyl i Sverige. Dagens Nyheter skriver att de betalar mellan 600 och 700 kronor var i månaden. Brandmyndigheten utfärdade tidigare i somras förbud mot övernattning i lokalerna men verksamheten har fortsatt. Industrilokalen ägs av det kommunala fastighetsbolaget Centrumkompaniet och den ansvarige 45-åringen hyr den i andra hand. Fastighetsbolaget säger att man ska göra allt man kan för att få stopp på verksamheten.