Barents hav kan bli viktig ekonomisk zon

De norra delarna av Norden glöms ofta bort i den svenska politiska debatten, men just dessa delar av Nordeuropa, kring Barents hav, kan bli de mest heta i Europa ur ekonomisk och säkerhetspolitisk synpunkt framöver.

– Norr om oss, i Barents hav, kanske vi hittar det område som under en 20-25-årsperiod kommer att vara det mest intressanta i Europa och även annorstädes, för där finns gas och olja som kommer att utvinnas inom en 20-årsperiod med all sannolikhet. Det säger Jan Nygren, ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation.

– Vi ser också hur klimatförändringarna påverkar Arktis, vilket innebär att isskorpan smälter undan och skapar nya förutsättningar för transporter, och vi vet idag hur viktiga tranportvägar är, säger han.

Klimatet ger möjligheter
Klimatfrågorna även möjligheter som vi borde utnyttja, menar Nygren.

En sådan möjlighet är de framtida ökande transportmöjligheterna i Barents hav och Norra ishavet. Inte minst mellan Europa och de asiatiska ekonomiska jättarna Kina, Japan och Sydkorea.

När framkomligheten ökar i och med att haven blir allt mer isfria, så finns det en rad ekonomiska fördelar. Man kan nästan halvera resrutten till havs från till exempel japanska, sydkoreanska och en del kinesiska hamnar om man väljer den norra resrutten, i stället för den södra som används i dag.

Konfliktzoner undviks
En annan fördel är att den här norra transportleden innebär att fartyg slipper en rad konflikthotade passager – till exempel Hormuzsundet i Persiska viken eller Suezkanalen.

Sverige börja engagera sig på allvar säger Jan Nygren – för det finns ekonomiska fördelar.

– Vi har ju ett antal verksamheter och industrier som mycket väl skulle kunna vara både partners och underleverantörer i den ekonomiska verksamhet som sker däruppe.

Det handlar inte bara om ekonomi och miljö för Sveriges del, utan även om säkerhet. För oavsett vad vi i Sverige tycker och tänker så kommer de norra delarna att bli viktiga ur ett globalt ekonomiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv.

Viktiga transportleder brukar uppmärksammas av stormakter även ur en militärstrategisk synpunkt.

– Vid sidan av de fantastiska mjöligheter som finns i det här området, kommer vi sannolikt också att få se säkerhetspolitiska eller geopolitiska problem, och det märkliga är då kanske att det ägnas så liten uppmärksamhet ifrån svensk sida. Det finns all anledning ifrån svensk sida att engagera sig i diskussionen kring Arktis och barnets hav, säger Jan Nygren.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se