Risk för varsel hos fordonsindustrins leverantörer

Ytterligare varsel och uppsägningar är att vänta bland leverantörerna till fordonsindustrin, det befarar Fordonskomponentgruppen, leverantörernas intresseorganisation.
Pressade priser och trycket från låglöneländer kommer att göra att svenska underleverantörer tvingas till nedskärningar i Sverige, det säger Sven-Åke Bergelie, vd för Fordonskomponentgruppen. Inom det närmaste året tror han att personaltäta företag samt leverantörer till den tunga lastbilsindustrin, till exempel Volvo som nu genomför stora omstruktureringar bland sina leverantörer, kommer att varsla svensk personal.