Tyskland vill driva energifrågor i EU

Den första januari tar Tyskland över ordförandeskapet i den Europeiska unionen. Tyskland kommer driva EU-författningen, energi- och klimatfrågor och att EU närmar sig de energirika länderna i Centralasien.

Regeringen i Berlin har stora ambitioner, men nu en månad innan, försöker man tona ned förväntningarna.

– Det var stora ambitioner och oändliga listor på frågor som bara växte, som utmärkte förberedelserna, säger Jan Techau på Tyska stiftelsen för utrikespolitik.

Förbundskansler Angela Merkel vill rädda och driva igenom EU-författningen och ge Europa-samarbetet en skjuts framåt. Men sedan en tid tillbaka tonas förväntningarna ned här i Berlin. EU-författningen står inte längre överst på den tyska listan.

– Se dig om i Europa, säger Jan Techau, utrymmet är starkt begränsat.

Inga stabila partners
Det finns bara en regering som fungerar och det är den tyska, Tyskland saknar stabila partners i EU och så räknar han upp Frankrike, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Holland, Italien, länder som antingen står inför avgörande val eller har en svag eller ingen regering alls.

Tyskland saknar stabila partners men Skandinavien då, undrar jag?

– Allt för små för att driva EU framåt, svarar han.

Östpolitiken prioriteras
På den tyska ordförandeskapslistan, en månad före de tillträder, står förutom författningen, energi och klimatfrågor, handel och så kallad avbyråkartisering av EU:s institutioner.

Ett prioriterat område blir EU:s östpolitik. Tyskland vill utveckla en centralasiatisk strategi och knyta energi- och råvarurika länder som Kazakstan, Uzbekistan och Turkmenistan närmare EU. Tysklands vice utrikesminister Gernot Erler betonar områdets betydelse när jag träffar honom.

– Länderna runt Kaspiska havet har fått allt större betydelse för Europa, anser Erler, säkerhetspolitiskt och energimässigt

Samarbete kan påverka långsiktigt
Jag frågar honom hur Tyskland vill att EU ska förhålla sig till dessa länder, väl medveten om den konflikt som funnits i regeringen i Berlin, ska det vara affärer som prioriteras – alltså olja och gas – eller frågor om demokrati och mänskliga rättigheter?

Erlers svar är entydigt.

– Kortsiktigt tror vi inte att vi kan göra våra föreställningar om demokrati till deras, men genom samarbete kan vi påverka långsiktigt. Vi är pragmatiska.

Kristian Åström, Berlin
kristian.astrom@sr.se