Arbetssökarvisum införs nästa år

Sverige kommer inom kort att tillåta arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nästa år lägger regeringen fram ett förslag som innebär att människor kan komma hit på ett så kallat arbetssökarvisum som varar i tre månader.

Den som hittar ett jobb under den tiden får stanna efter en prövning av Ams och arbetsgivaren. Facket kommer däremot inte få något ord med i laget.

– Det här är en prioriterad målsättning för regeringen att vi ska öppna upp fler vägar för människor att ta sig till Sverige, och då scouta runt och hitta en arbetsgivare och bli anställd. Har man inte gjort det när tiden går ut så får man lämna landet, annars har man möjlighet att stanna kvar och få en förlängning av det här visat så länge som man arbetar, säger migrationsminister Tobias Billström om det kommande förslaget.

Ändrad beslutsprocess
Idag finns en mycket begränsad arbetskraftsinvandring till Sverige. Den som vill jobba här får ansöka om tillstånd från hemlandet. Ansökan prövas sedan i samråd mellan länsarbetsnämnderna, arbetsgivaren och facket.

Men i framtiden kommer facket att ställas helt utanför och beslutsprocessen att ändras.

– Dels försvinner länsarbetsnämnderna och kommer då att ersättas av Ams som central bedömningsmyndighet, men det ska då ske enbart i samråd med arbetsgivaren och inte med facket. Vi menar att facket har en för stark vetorätt på det här området, och det är inte nyttigt.

Vad kommer facket att säga om det tror du?

– Det kommer säkert att bli diskussioner på den här punkten, men vi menar att vi måste ha en ordning där arbetsgivarna står fria att välja huruvida de anser sig ha brist på arbetskraft eller inte.

I vilken omfattning ska kollektivavtal gälla för de här människorna som kommer hit och jobbar?

– De ska gälla fullt ut, vi vill inte ha en ordning som uppmuntrar till exploatering eller till någon form av lönedumpning. Däremot kommer det att finnas en annan diskussion som handlar om tillgång till socialförsäkringssystemen.

De kommer inte att få tillgång till socialförsäkringar på samma sätt som svenska medborgare?

– Det är ju avhängigt av hur EU-lagstiftningen ska tolkas på det här området, vilken tidsrymd som man ska behöva befinna sig i Sverige för att få tillgång till det och hur mycket av det.

Hur stor arbetskraftsinvandring kommer vi att få, tror du?

– Jag hoppas att vi ska få en ganska så stor arbetskraftsinvandring, för det kommer vårt land att behöva. Jag hoppas att vi kommer att locka till oss med de komparativa fördelar som vårt land har i form av bra miljö, bra välfärdssystem, till de människor som vill komma hit och bidra till vårt lands framgångar, säger Tobias Billström.

Margit Silberstein
ekot@sr.se