Många frågor kring idrottsponsor

Obol Investment som på bred front har kommit in som sponsor i svensk basket under hösten är omgärdat av frågetecken. Det visar en genomgång som P1-programmet Kaliber gjort. Obol undersöks nu av Finansinspektionen.

En av klubbarna som nyligen slutit avtal med Obol är Dolphins i Norrköping. Klubbdirektören Bo Sundberg säger att han nu måste agera utifrån de nya uppgifterna.

– Jag måste ju prata med berörda personer och företrädare för förbundet och rådfråga dem och se vilken ställning vi skall ta, säger Bo Sundberg.

Oklar hemvist
Klubbdirektören Bo Sundberg förklarar att Norrköping Dolphins skrivit avtal med Obol Investment Ltd, men om det bolaget alls finns är oklart.

En genomgång som P1-programmet Kaliber har gjort visar på flera luckor i Obols uppgifter, både om ekonomi och om var de finns.

De säger att de har sin bas i Schweiz, men när Kaliber undersöker och ser att det inte är sant, säger Obol ”Kanada” och till sist ”Jungfruöarna”. Men inte heller där finns just det bolagsnamn som står på Dolphins kontrakt.

Klubben har dock fått sin första utbetalning från Obol.

Förmedlar kontakter
Klubbarnas motprestation när Obol kliver in är att de skall förmedla kontakter till andra företag och personer runt föreningen som Obol kan förvalta pengar åt.

Bo Johansson som byggt upp Obol säger att de fått stora summor i förvaltning bara genom nätverket runt Plannja Basket.

– Det är en kvarts miljard bara i Norrbotten. Det tycker jag är fantastiskt och det är naturligtvis i grund och botten Plannjas hjälp, säger han.

Exakt var pengarna hamnar är svårt att få veta – precis som hur mycket det är. Bo Johansson säger att Obol förvaltar 15 miljarder dollar, men från bolaget kommer också uppgifter om att det är 10 miljarder, eller 1,5 miljard.

Inga svar
I torsdags meddelade Obol att de bildar ett svenskt bolag för sponsringen. De säger också att nu skall frågetecknen rätas ut. Men vd för det nya bolaget Thomas Nyström vill inte ge några svar.

– Tyvärr Björn du får skicka dem skriftligt vi återkommer via vår advokat. Det är det som gäller, säger han

Varför säger ni att ni har 1,5 miljarder dollar och samtidigt 10 miljarder eller 15 miljarder samtidigt då?

– Jag svarar inte på dina frågor. Skicka dem skriftligt, Björn så får du svar via vår advokat, säger Thomas Nyström.

Anna Jaktén, P1 Kaliber
anna.jakten@sr.se

Björn Tunbäck, P1 Kaliber
bjorn.tunback@sr.se