Barns betyg påverkas av föräldrarnas arbetslöshet

Barnens skolbetyg påverkas om föräldrarna blir arbetslösa, visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Men effekten skiljer sig beroende på om det är mamman eller pappan som förlorar jobbet, berättar Anna Öster, som gjort undersökningen.

– Det visar sig så att det ger en negativ effekt att ha en arbetslös pappa och en positiv effekt av att ha en arbetslös mamma, säger Anna Öster.

Gymnasieelevernas betyg förändras om någon av föräldrarna förlorar jobbet. Betyget försämras om pappan blir arbetslös, medan det blir lite bättre om mamman blir arbetslös.

Större påverkan om pappan är arbetslös
Hur stora förändringarna blir går inte att säga som undersökningen är gjord, men den negativa effekten av en arbetslös pappa är betydligt större än den positiva om modern är hemma.

Undersökningen bygger på uppgifter om 35 000 elever som gick ut grundskolan 1990 och gick på gymnasiet 1991 till 1993. År då Sveriges arbetslöshet fyrdubblades från nästan ingen arbetslöshet alls, mindre än två procent till nästan nio procent.

Andra faktorer som man vet alltid påverkar elevers betyg, som föräldrarnas utbildning, var barnen är födda och föräldrarnas ekonomiska status, har tagits hänsyn till så att de inte påverkar resultaten.

Undersökningen gäller bara elever som gick ut det treåriga gymnasiet, de tvååriga linjerna som fanns då och elever som hoppat av ingår inte.

”Viktigt att känna till alla konsekvenser”
Anna Öster tycker att det är viktigt att känna till alla konsekvenser av arbetslöshet.

– Det här är en indirekt effekt av arbetslöshet som man inte kanske tänker på. Barn blir påverkade av föräldrars arbetslöshet och då inte bara ekonomiskt, säger hon.

Varför betygsförändringarna skiljer sig om mannen eller kvinnan blir arbetslös är inte känt. Kanske beror det på att kvinnor brukar klara arbetslöshet bättre än män, säger Anna Öster.

– Det finns undersökningar som tittar på hur hälsan påverkas av arbetslöshet. Där kan man se att kvinnor generellt kan hantera det bättre. Det kan man tänka på här också, att om kvinnan är bättre på att hantera sin arbetslöshet så kan det ha en positiv påverkan på barn, medan om man har problem att acceptera arbetslösheten så kan det vara svårt att ha en positiv påverkan, säger hon. 

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se