Norrlandspolitiker kräver stöd till fjällbönderna

Staten måste bidra med nio miljoner i extra bidrag för att rädda fjällbönderna. Det kräver länsstyrelser och politiker i Norrlandslänen eftersom fjälljordbruken blir allt färre.
Sedan Sverige gick med i EU baseras en stor del av EU:s arealbidrag till jordbrukarna på antal djur och arealstorlekar, och det gynnar främst de med stora åkrar. Eftersom gårdarna ofta är små i fjälltrakterna krävs nu alltså ett riktat bidrag till fjällbönderna.