Förtroendet för regeringen ökar

Förtroendet för regeringen ökar medan det sjunker för den socialdemokratiska oppositionen. Det visar en undersökning som Skop har gjort.

37 procent av de tillfrågade tycker att regeringen gör ett bra jobb medan 22 procent anser att den gör det dåligt, det är det starkaste förtroendet en regering fått sedan maj 2004.

När det gäller socialdemokraterna tror 32 procent att de skulle göra ett bättre jobb än regeringen medan 31 procent anser att socialdemokraterna skulle göra ett sämre jobb.