LO-bas kritisk till arbetssökarvisum

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är mycket kritisk till migrationsministerns förslag om arbetssökarvisum på tre månader. Enligt förslaget ska facket inte få säga sitt om det råder arbetskraftsbrist som skulle motivera arbetstillstånd.

Sverige kommer att tillåta arbetskraftsinvandring från länder utanför Europa, det berättade migrationsminister Tobias Billström i Ekots lördagsintervju. Där sa han också att facket inte längre ska ha någon roll i beslutet om en person ska få komma och arbeta i Sverige.

Det ser LO:s ordföranden Wanja Lundby-Wedin som ytterligare ett utspel av regeringen mot facket.

– Jag upplever det här som att man tycker att om facket får vara med kommer marknadskrafterna tillräckligt mycket att få vara med. Men det är inte en marknad som vilken som helst utan den ska vara reglerad av avtal och i viss mån av lag därför att vi vill värna likabehandling av alla individer, säger Wanja Lundby-Wedin.

Idag måste den som vill söka ett arbete i Sverige göra det från hemlandet och det avgörs i samråd av länsarbetsnämnderna, arbetsgivarna och facket.

Särskilt kort visum för att söka jobb
Men regeringen vill nu införa ett så kallat arbetssökarvisum på tre månader.

Den person som hittar ett arbete under den tiden ska få stanna efter en ny prövningsprocess, berättade Tobias Billström på lördagen i Ekot.

– Dels försvinner länsarbetsnämnderna och kommer ersättas av Ams som central bedömningsmyndighet. Men det ska då ske enbart i samråd med arbetsgivaren och inte med facket. Vi menar att facket har för stor vetorätt på det här området och det är inte nyttigt, säger Tobias Billström.

– Det kommer säkert bli en diskussion på den här punkten men vi menar att vi måste ha en ordning där arbetsgivarna står fria att välja om de anser sig ha brist på arbetskraft eller inte, säger han.

Lundby-Wedin försvarar sig
Wanja Lundby-Wedin menar att fackets roll inte har med makt att göra utan med att värna om den enskilde arbetssökanden.

– Facket ska inte ha makt för sin egen skull utan för att vår roll är att värna den enskilde, att man ska få en likabehandling. En människa som kommer hit och har tre månader på sig att söka jobb, alla kan förstå vilken pressad situation det är i slutet av den tiden om man inte fått tag på något jobb. Då är man beredd att jobba till nästan vilket pris som helst, säger hon.

Margita Boström
margita.bostrom@sr.se