Låg inflation har gett onödig arbetslöshet

De senaste årens extremt låga inflation har inneburit en onödigt hög arbetslöshet. Det slogs fast i en internationell utredning av Riksbankens penningpolitik, som Ekot rapporterade om i förra veckan. Och den högre arbetslösheten kan bita sig fast och bli bestående även på lång sikt, enligt ekonomiprofessor John Hassler.

– Det finns en oro för att om människor blir arbetslösa så kan det bli svårt för dem att komma tillbaks och då kan också den långsiktiga arbetslösheten påverkas negativt av ett misstag i penningpolitiken, säger John Hassler.

– Vi är särskilt oroliga för det här i Europa för att arbetslöshetstiderna tenderar att vara ganska långa. Därför måste man ganska snabbt komma till rätta med en ökad arbetslöshet, för att inte det ska få de här konsekvenserna.

Förlorade jobb
Enligt Riksbankens kritiker har tidigare misstag i penningpolitiken med för höga räntor inneburit onödigt hög arbetslöshet – det har talats om 50 000 förlorade jobb.

Riksbankens kritiker fick rätt i förra veckan i en internationell utredning av penningpolitiken, som konstaterade att de senaste åren har inflationen ständigt underskridit Riksbankens inflationsmål på 2 procent och det har inneburit stigande arbetslöshet.

Riksbankschefen, Stefan Ingves, motsäger inte att banken kan ha gjort felaktiga prognoser, som lett till för hög ränta och arbetslöshet.

– Det är möjligt att det kan vara så, men det är med facit i hand.

Eftersläpning
Enligt professor John Hassler, som på uppdrag av Riksdagens finansutskott har analyserat utredningen av penningpolitiken, är det en öppen fråga om de som blev arbetslösa, kommer att fastna i arbetslöshet eller inte – det beror på den framtida penning- och finanspolitiken. Men, hur som helst tar det tid att rätta till de tidigare misstagen.

– Det finns en eftersläpning, att det tar ett tag innan en låg ränta slår igenom på sysselsättningsläget, så den arbetsmarknadssituation vi har idag är beroende på den som politik fördes de senaste åren.

Hur då?

– Det tar ett tag för folk att hitta jobb. En del av de mekanismer som gör att ekonomin tar fart när räntan sänks, går via investeringar och sådant kan ta lite tid, säger John Hassler.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se