Miljöhot i Kina påverkar världsekonomin

Kinas ekonomi växer rekordstarkt år efter år och landet beräknas inom en snar framtid bli världens största ekonomi. Men det finns en baksida på det kinesiska språnget och det är miljön.

En miljökollaps kan inträffa, med konsekvenser för hela världsekonomin, säger banken SEB:s chefsekonom Klas Eklund.

– Under senare år har allt fler kineser blivit bekymrade över miljökostnaderna. Nu är smogen ett stort problem i kinesiska städer och vattendrag har blivit förgiftade. Det är så att den kinesiska statistikbyrån framställer gröna nationalräkenskaper som visar att priset för miljöförstöringen är högt, det är ett växande problem, säger Klas Eklund.

Det lär inte gå snabbt, kollapsen inträffar kanske inte omedelbart, men risken finns att miljöraset kommer smygande, långsamt och under åratal, men tills sist nås ändå en punkt där luften och jorden och vattnet inte längre kan bära det enorma tillväxtuttaget i Kina.

Så går resonemanget i vida kretsar bland världens ledande ekonomer.

– Det finns bedömare av kinesisk ekonomi som framhåller att den här typen av problem, växande miljöskador samt hälsoskador till följd av detta är de riktigt stora tillväxtheten mot Kina, och alltså inte bankkriser som ekonomer normalt talar om. Den här internationella ståndpunkten har fått viss resonansbotten i Kina, så jag är fullständigt övertygad om att den kinesiska regeringen kommer att börja sätta ett ökat pris på miljön de närmaste åren, säger Klas Eklund.

Medvetna om problemet
Kineserna själva är medvetna om detta. Kinas egen miljöskyddsmyndighet varnade i en rapport härom veckan för att miljöförstöringen nu har gått så långt att människors hälsa och samhällets stabilitet äventyras.

Kinas snabba industrialisering dom senaste två årtiondena har gjort landet till ett av de värst nedsmutsade i världen.

Enligt Miljöskyddsmyndigheten i Kina är hälften av landets floder redan svårt förorenade och en tredjedel av landets yta är skadad av surt nedfall. En tredjedel av Kinas landyta uppges ha drabbats av jorderosion.

OECD pekar på miljöproblem
Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har nyligen pekat på miljöproblemen i Kina. Problem som har förvärrats när den tunga industrin flyttat sina fabriker till Kina från Europa, USA och Japan.

Enligt Världsbankens uppskattningar finns 16 av världens 20 mest förorenade städer i Kina, och om dagens trend fortsätter går Kina i nästa årtionde om USA som det land i världen som släpper ut mest växthusgaser.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se