Kulturfattigt i Norrbottens grundskolor

Det satsas för lite på kulturupplevelser för elever i Norrbottens grundskolor, enligt flera kulturarbetare. Vissa kommuner lägger ner mindre än en hundralapp per år och elev. (SR Norrbotten)