Svensk luftreningsteknik kan minska spridning av influensa

Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en luftreningsteknik som skulle kunna oskadliggöra en mängd olika bakterier och virus. (P1 Vetenskap)