Miljögrupp: Fortsätt tunnelbygget i Hallandsåsen

Den miljögranskningsgrupp som tillsattes efter miljöskandalen i Hallandsåstunneln vill att bygget återupptas.
I ett brev till Vattendomstolen i Växjö. skriver experterna i gruppen att miljön på Hallandsåsen tar skada om inte det avbrutna tunnelbygget snart kan komma igång igen eftersom åsen fortfarande dräneras på grundvatten. Miljögranskningsgruppen underkänner det krav på kompletteringar av Banverkets ansökan om fortsatt tunnelbygge som Vattendomstolen kom med i slutet av maj.