Terrormisstänkta svenskar avförs från lista

Två av de tre terrorutpekade somaliasvenskarna fick på torsdagen det formella beskedet från Utrikesdepartementet om att de kommer att avföras från den amerikanska regeringens terroristlista.
Det innebär att de också avförs från den lista som upprättats av FN:s sanktionskommitté. Den tredje svensken kommer däremot inte att strykas från listan och hans advokat, Leif Silbersky, har inte fått något besked om orsaken.