Snart har vi gemensamma eu-regler för reklam

Europeiska unionen är på väg att skapa gemensamma regler för marknadsföring. Så kanske kommer det framöver att regna erbjudanden från utlandet, det hoppas i alla fall de ansvariga inom EU-kommissionen.
Många ansvariga inom europeiska unionen tycker att det är för lite marknadsföring direkt till konsumenter över gränserna inom unionen. Anledningen är att det vimlar av olika regler i olika medlemsnationer. Men det är på väg att ändras, samtal mellan olika beslutsfattare i Bryssel är på väg att bli klara. Och därmed kanske det framöver kommer post med erbjudanden om att exempelvis få två produkter, men betala för en eller att få en gåva när man köper en vara. Ett stort hinder har varit att flera länder, bland annat för att skydda små och medelstora företag, har förbud mot att sälja varor så billigt att priset inte ens täcker kostnaderna. Såna regler finns i bland annat Frankrike, Tyskland och Belgien. Men nu har kommissionen sagt att de länder som har sådana förbud får fortsätta under en utvärderingsperiod av ungefär två år, i övrigt blir det mer eller mindre fritt fram för marknadsförare att försöka locka konsumenter, också i andra länder. Frågan är dock hur många som kommer att nappa. En företrädare för detaljister här i Bryssel tror att konsumenterna ändå till stor del kommer att hålla sig till sitt land. Men möjligheter skapas alltså. Willy Silberstein, Bryssel