Svenska kyrkan förlorar medlemmar

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar. Under det senaste året har drygt 59 000 personer begärt utträde.

Statistiken visar att det är fler män än kvinnor som lämnar kyrkan.

Under det senaste året fick kyrkan drygt 5 400 nya medlemmar och i den gruppen räknas inga nyfödda och nydöpta barn.

Nästan sju miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan.