Asbestsanerare slarvar med säkerheten

Var tredje företag som arbetar med asbestsanering slarvar med säkerheten. Det framgår av den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde under hösten gjort på 220 arbetsplatser.

Tre företag fick sina tillstånd indragna och två hade inget tillstånd. I ett fall fick ett företag betala straffavgift på 50 000 kronor.

Arbetsmiljöverket kontrollerade arbetsmetoder, andningsskydd och annan skyddsutrustning.

Inspektionerna genomfördes på initiativ av EU som vill kontrollera att de skärpta reglerna följs.

Förutom byggnadsarbeten, där asbest hanteras, har Arbetsmiljöverket också kontrollerat deponierna för asbest.

Asbest, vars mikroskopiskt små fibrer kan leda till svåra lungskador, förbjöds i Sverige för cirka 30 år sedan. I dag dyker det därför främst upp i arbetsmiljön i samband med ombyggnader och reparations- och rivningsarbeten.