Politiker får böta för obetald tv-avgift

Den moderate riksdagsledamoten Gunnar Axén tvingas nu böta för att han inte betalat tv-avgiften under många år.

Åklagarkammaren i Norrköping har utfärdat ett strafföreläggande mot Axén, som måste betala 900 kronor i böter och dessutom hamnar i belastningsregistret, uppger Östgöta Correspondentens nätupplaga.

Axén, som också är ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, är en av många politiker som anmälde tv-innehav i oktober efter avslöjandet om att flera ministrar inte betalade någon tv-avgift.

Han förklarade då att han till att börja med av ideologiska skäl inte betalat licensen. Han sade sig vara ångerfull och betalade in sin skuld retroaktivt.