Ulf Spång ny ordförande i Kinnevik

Nu har tre av dom personer som ska ersätta avlidne finansmannen Jan Stenbeck i bolagsstyrelserna hittills hunnit utses.
Det är Ulf Spång som är vice VD och f d finansdirektör i försäkringsbolaget Skandia, som blir ordförande i Kinnevik, och Johan Björkman som blir styrelseordförande i Invik. Ulf Spång leder idag Skandias Europadivision, och sitter också i styrelserna i John Mattson, Posten och Hogia. Johan Björkman är bland annat ordförande i Tredje AP-fonden, samt nära medarbetare till finansmannen Martin Ebner. Både Spång och Björkman sitter i dag i respektive bolags styrelser. Igår utsågs Vigo Carlund till ordförande i Transcom.