EU vill ha gemensamma reklamregler

Det kan bli mer direktreklam mellan Europas länder. EU är på väg att skapa gemensamma regler för marknadsföring.
Kanske kan det bli mer av mördande reklam framöver. Många ansvariga inom Europeiska unionen tycker nämligen att det är för lite marknadsföring direkt till konsumenter över gränserna inom unionen. Anledningen är att det vimlar av olika regler i olika medlemsnationer. På väg att ändras Det är på väg att ändras, samtal mellan olika beslutsfattare i Bryssel är på väg att bli klara. Och därmed kanske det framöver kommer post med erbjudanden om att exempelvis få två produkter, men betala för en eller att få en gåva när man köper en vara. Ett stort hinder har varit att flera länder, bland annat för att skydda små och medelstora företag, har förbud mot att sälja varor så billigt att priset inte ens täcker kostnaderna. Sådana regler finns i bland annat Frankrike, Tyskland och Belgien. Möjligheter skapas Men nu har kommissionen sagt att de länder som har sådana förbud får fortsätta under en utvärderingsperiod av ungefär två år, i övrigt blir det mer eller mindre fritt fram för marknadsförare att försöka locka konsumenter, också i andra länder. Frågan är dock hur många som kommer att nappa. En företrädare för detaljister i Bryssel tror att konsumenterna ändå till stor del kommer att hålla sig till sitt land. Men möjligheter skapas alltså.
Willy Silberstein, Bryssel