Företag har svårt att redogöra för miljöarbete

Många svenska företag har svårt att redogöra för hur väl de följer de följer OECD:s internationella riktlinjer för miljöarbetet, visar en undersökning som Svenska naturskyddsföreningen, SNF, har gjort.
Naturskyddsföreningen har gjort en enkät bland de 50 största svenska företagen om dess riktlinjer, som bland annat handlar om att ställa upp mätbara miljömål, att tillämpa försiktighetsprincipen och att ständigt förbättra sina miljöresultat. 17 av 50 företag har inte svarat alls. Svarat ordentligt har bland andra Scania, Stora Enso, Volvo, Astra Zeneca, Arla och Hennes och Mauritz gjort. Inga svar har kommit från NCC, Ikea, Preem och Vattenfall. Behöver det betyda att dessa företag är sämre i miljöarbetet än de företag som har svarat? – Nej, det behöver det inte betyda, men det är oerhört viktigt för miljöarbetet och för företagen själva när man jobbar på en miljöorienterad marknad att kunder, intresseorganisationer och även politiska beslutsfattare vet vad företagen gör och vad de inte gör, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska naturskyddsföreningen. Företagen har också olika inställning till om de nu frivilliga OECD-reglerna ska bli bindande. En del vill slippa bindande regler medan andra menar att bindande regler blir mer konkurrensneutrala. – Vi tycker att att bindande regler i högre grad än i dag kan hjäpa företag som vill miljöprofilera sig. Det tvingar ju andra företag att skärpa sig och att man får en tydligare redovisning av vad företagen de facto gör, säger Mikael Karlsson. En av de frågor, som ska diskuteras under FN:s kommande miljö- och utvecklingsmöte i Johannesburg är företagens miljöansvar. Många av de företag, som har svarat på enkäten kan inte beskriva några mätbara miljömål, vilket ingår i OECD:s krav. Men det finns undantag, säger Mikael Karlsson och nämner Tetra Pak och Arla, som båda har tydliga miljömål. – denna typ av information är väldigt viktig för marknaden och också för företagen själva, säger Mikael Karlsson, ordförande i SNF.
Ingrid Gustavsson