Två integrationsprogram med likheter

Både socialdemokraterna och moderaterna presenterade på torsdagen program för hur de vill att invandrare ska integreras i Sverige. Det finns många likheter mellan de båda partierna, men moderaterna talar mer om att ställa hårdare krav.
M vill strama upp villkoren för bidrag medan s lägger tyngdpunkten på snabbare och mer flexibel integration. M kräver bland annat att den som får socialbidrag ska göra praktik och oftare än idag tvingas betala tillbaka bidraget. Lån istället för bidrag M upprepar sitt förslag om att den som behöver socialbidrag oftare än idag ska få nöja sig med ett lån – och det gäller både infödda svenskar och människor från andra länder. Partiet kräver också, liksom folkpartiet, att den som vill bli medborgare måste kunna svenska och, som det heter, ha kunskaper om det svenska samhället. Grova brottslingar som har dubbelt medborgarskap ska kunna bli av med det svenska. Å andra sidan vill moderaterna att människor som kommer från länder utanför EU och som erbjuds jobb i Sverige ska få komma hit utan att vara på flykt. Det vill inte socialdemokraterna. Liknar varandra Men på flera andra punkter liknar partiernas förslag varandra. Båda vill att svenska myndigheter ska bli snabbare på att avgöra vilka flyktingar som ska få stanna. Båda vill uppmuntra nya svenskar att starta företag. Men de har helt olika svar på hur det ska gå till – socialdemokraterna talar om information och om att få fram mera riskkapital, medan moderaterna föreslår enklare regler och skattesänkningar. Båda vill snabbt få flyktingarnas utbildning översatt till svenska förhållanden, och förbättra undervisningen i svenska.
Fredrik Furtenbach och Rebecka Svénsen