Regeringen satsar på kvinnoföretag

Det är alldeles för få kvinnor som startar egna företag i Sverige, anser näringsminister Maud Olofsson. På en lista med de 25 EU-länderna och Norge hamnar Sverige på plats 23 när det gäller kvinnligt företagande.

– Jag tycker att det är ganska skämmigt. Sverige borde kunna vara mycket bättre. Kvinnor här är mer jämställda än i många andra länder, de är mer välutbildade än i många andra länder och skulle kunna ha stora förutsättningar för att också starta nya företag, säger Maud Olofsson.

Därför lägger nu regeringen 100 miljoner kronor på olika åtgärder för att få fart på det kvinnliga företagandet.

Särkild satsning på kvinnor
Pengarna ska bland annat gå till rådgivning och forskning på området och särskilda lån till kvinnor som vill starta eget. Men enligt Maud Olofsson finns det även andra förändringar som måste till.

– En viktig anledning är naturligtvis att kvinnor inte har haft möjlighet att starta och driva egna företag inom den offentliga verksamhetens ram. Avknoppning från offentlig verksamhet har varit svår och där finns många kvinnor anställda i dag som skulle vilja knoppa av och starta äldreomsorg eller barnomsorg.

– Sedan har vi en regel som säger att man behöver 100 000 kronor i kapital om man ska starta ett aktiebolag. Och det är inte många kvinnor som har det.

Sverige hamnar långt ner på listorna
Sverige hamnar alltså på plats 23 av de 26 länderna på listan när det gäller andelen kvinnliga företagare i landet.

Men även när det gäller företagande generellt hamnar Sverige långt ned, på plats nummer 20.

Ann-Kristin Nilsson som är aktiv i ett nätverk för kvinnligt företagande i Skåne och driver ett fotvårdsföretag i Malmö, menar att det snarare är ett generellt snarare än ett könsbundet problem med nyföretagandet i Sverige.

– Jag tror att jag kanske har haft för mycket hjälp. Staten har hjälpt oss med saker från att vi föds. Allting är serverat och det kommer in alltid pengar varje månad på kontot och det finns bra med jobb. Jag tror att det kan vara så att svenskarna har svårt att klara sig själva därför att de inte är vana vid det, säger hon.

”Männen har nog inget att invända”
Men trots att det totala svenska nyföretagandet ligger på låga nivåer ur ett EU-perspektiv menar Maud Olofsson att det behövs en särskild satsning på det kvinnliga nyföretagandet.

– Om vi tittar på de insatser som görs i Sverige i dag kan vi konstatera att majoriteten av resurserna fortfarande går till männen. Så om vi satsar 100 miljoner kronor separat för stödja kvinnors företagande tror jag inte att männen misstycker, säger Maud Olofsson.

Patrik Holmström
patrik.holmstrom@sr.se