USA ställer krav på blivande Nato-medlemmar

Den internationella brottsdomstolen där bland annat krigsförbrytare ska kunna dömas ställer till med problem. USA motarbetar domstolen och försöker bland annat få tidigare kommunistländer i Europa som vill gå med i Nato att underteckna ett avtal om att inte utlämna amerikanska medborgare till domstolen.
Rumänien och Israel har redan gått med på de amerikanska kraven och USA tar nu upp frågan med andra länder i det forna östblocket. I Litauen säger Darius Jurgelevicius, statssekreterare i utrikesdepartementet att de inte fått några framstötar från USA, om sådana kommer kommer de inte att accepteras. Har stött domstolen från början Jyrgelevtjius säger att Litauen kommer att följa vad EU säger, och EU kommer med största sannolikhet ställa sig avvisande till USAs krav. Litauen har från första början stött den internationella brottsdomstolen, säger statssekreteraren. USA fruktar att deras militärer kan komma att ställas inför domstolen och vill därför ha specialavtal om att amerikaner inte ska lämnas ut till domstolen. För länderna i Östeuropa är frågan besvärlig, de vill gå med i NATO och USA har antytt att de kan stoppa eller försvåra deras Nato-medlemsskap om de inte skriver avtal med USA. – Jag tror inte att USA kommer att använda den här frågan för att blockera vårt Nato-medlemsskap, USA bör hålla de två frågorna i sär, säger Jyrgelevtjius. Kan tvingas välja mellan EU och Nato Hela frågan om den internationella brottsdosmtolen har blivit ytterligare ett stridsämne mellan Europa och USA. För länder i Östeuropa som vill gå med i både EU och Nato blir frågan extra komplicerad eftersom de kan tvingas välja, ska de följa USA eller EU. I värsta fall kan de för de bli frågan att välja att gå med i antingen EU eller Nato – något som man i Litauen dock inte tror kommer att behöva bli fallet. – Vi är inte i något dilemma, vi vill bli medlemmar både i Nato och EU, säger statssekreterare Jyrgelevtjius.
Sten Sjöström, Moskva