Moderat oenighet om arbetssökarvisum

Moderata ministrar är inte överens i frågan om invånare i länder utanför EU ska få komma till Sverige och söka jobb under tre månader.

I Ekots Lördagsintervju sa integrationsminister Tobias Billström att regeringen nästa år vill införa ett så kallat arbetsökarvisum på tre månader för människor utanför EU.

Nu säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att han inte håller med Tobias Billström, att förslaget inte har diskuterats inom regeringen än och att det är osäkert vilken minister som ansvarar för det.