Regeringen försiktig om skadestånd

Regeringen är mycket försiktig i sin bedömning av att egyptiern Mohammad Alzery begär skadestånd för att den tidigare, socialdemokratiska, regeringen lät den amerikanska säkerhetstjänsten CIA deportera honom till Egypten där han utsattes för tortyr.

– Först får vi titta på hans framställan och sedan ska inte jag som statsråd föregripa myndigheternas prövning, säger socialminister Göran Hägglund, som på tisdagen är den enda ministern som vill kommentera uppgifterna.

En rad instanser har fällt Sverige för utvisningen av två egyptiska män som i december 2005 flögs ut från Bromma flygplats i ett plan som hade chartrats av den amerikanska säkerhetstjänsten CIA.

Sverige har fällts från flera håll
Senast FN:s människorättskommitté, tidigare FN:s tortyrkommitté och Europarådet, även konstitutionsutskottet och justitieombudsmannen har kritiserat utvisningen.

Den ene av de två männen släpptes i brist på bevis och FN:s människorättskommitté anser att Sverige nu ska betala ett skadestånd och nu ge honom uppehållstillstånd.

Regeringen vill på tisdagen inte kommentera skadeståndsanspråken eftersom frågan kommer att avgöras av berörda myndigheter och regeringen inte får lägga sig i de besluten.

Bodström vill inte kommentera
Ekot har också sökt dåvarande justitieminister Thomas Bodström, men han vill inte lämna någon kommentar på tisdagen.

Göran Hägglund var mycket kritisk till den socialdemokratiska regeringen då när det begav sig och han tycker att det är en ödets ironi att han nu sitter i en regering som måste ta ansvar för misstagen.

”Detta får inte förekomma”
– Jag är lika upprörd i dag som jag var då över det sätt på vilket de här personerna behandlades. Detta handlar om enskilda personer som har blivit utsatta för något som kan liknas vid ett rättsövergrepp.

– Nu har socialdemokraterna tvingats bort av svenska folket i ett allmänt val och den nuvarande regeringen har att hantera det som är resterna av det som socialdemokraterna tyvärr gjorde på ett sätt som är förfärligt och som inte ska förekomma i ett rättssamhälle, säger Göran Hägglund.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se