Utbildning för döva och blinda ses över

Regeringen kommer inom kort att besluta om en översyn av utbildningen för barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller dövblinda. Det gäller bland annat om behoven tillgodoses och om ansvaret för olika utbildningar kan förenklas.

En snabbutredning ska också föreslå hur de två specialskolorna Ekeskolan i Örebro för synskadade elever med fler funktionshinder och Hällsboskolan i Sigtuna för elever med grav språkstörning ska öppna för nya elever igen.

På Hällsboskolan i Sigtuna går bland andra Viktor Nordqvist, Johan Carlsson och Niklas Mattsson. De är positiva till att skolan ska öppna för nya elever.

– Det är jättebra. Man får hjälp och lär sig i sin egen takt, säger Viktor Nordqvist.

– Här får man mer hjälp än i vanliga skolan, säger Johan Carlsson.

– Jag är jättepositiv över att de ska göra det, säger  Niklas Mattsson.

Varför det?

– Alla ska få den hjälp de behöver.

Stängdes för nya elever
För fem år sedan påbörjades stängningen av de två specialskolorna Ekeskolan i Örebro för synskadade elever med fler funktionshinder och Hällsboskolan i Sigtuna för elever med grav språkstörning.

Inga nya elever togs in men de som gick där fick gå kvar. Skolorna gjordes om till resurscenter för att stödja barnen att kunna gå i en skola på hemorten.

Det var många heta ideologiska strider om skolnedläggningarna i riksdagen då. Socialdemokraterna vill att även funktionshindrade elever ska gå i vanliga skolor medan de borgerliga partierna alltid har tyckt att elever med flera grava funktionshinder ska få gå i specialskolor om de vill.

Nya elever hösten 2008
Enligt skolminister Jan Björklund är målet nu att kunna börja ta in elever vid skolorna igen hösten 2008. Nu ska en snabbutredning se över hur många platser som behövs och vilka som ska få gå där.

– Det är framför allt när det gäller de funktionshindren som det varit svårt att hitta lösningar ute i den kommunala skolan för de här eleverna. Många elever har lidit kraftigt när de tvingats ut i kommunala skolor, inte fått hjälp, kommit efter och blivit mobbade, säger Jan Björklund.

Niklas Mattsson understryker att gemenskapen med kamraterna på Hällsboskolan inte skulle finnas i en vanlig skola.

– Det är inte lika bra, för då kanske en massa andra elever är taskiga och retas. Då är det bättre att gå så här där alla är likadana och kan känna sig hemma, säger han.

Renodla ansvaret
Utredningen ska också se över hela utbildningen för hörselskadade, döva och dövblinda om eleverna får det de behöver och också om ansvaret kan renodlas. Idag bestämmer staten över vissa skolor och kommunerna över andra.

– Det skapar väldiga revirstrider och administrativa problem. Vem ska betala vad och så vidare. Verksamheterna ska finnas kvar men vi behöver skapa tydligare regler för vem som ska vara ansvarig och betala så att inte eleverna hamnar i kläm, säger Jan Björklund.

Viktor Nordqvist, Johan Carlsson och Niklas Mattsson går nu sista året i Hällsboskolan. Viktor Nordqvist säger att känslorna inför att sluta är blandade.

– Det är synd att komma härifrån, och ändå inte. Jag kommer att sakna skolan, säger han.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se