Tandläkarbrist efter export utomlands

Arbetsmarknaden för tandläkare är i obalans och efterfrågan är större än tillgången. Bristen, som kan förvärras, beror bland annat på att svenska tandläkare har flyttat utomlands. Särskilt landstinget har svårt att rekrytera nya tandläkare.

– Idag är det tre procent färre tandläkare än vi hade 1995. Men vad som är det kanske mest allvarliga är att de är ganska gamla, tandläkarna. Det kommer att stora avgångar, och om prognosen stämmer som gjordes 2002 kommer vi ha 40 procent färre tandläkare 2020 än vad vi hade 1995, säger Maria Christiernin, utredare på Socialstyrelsen.

Det där betyder att allt fler tandläkare som funderar på att gå i lagstadgad pension kommer att få erbjudande om att stanna några år till, särskilt gäller det landsting där det är svårt att rekrytera nytt.

Många flyttade utomlands
En annan förklaring till tandläkarbristen är den export, kan man kanske säga, av svenska tandläkare som skedde under 90-talet.

På tio år har 1 000 tandläkare som utbildats i Sverige valt att flytta till Storbritannien, där lönerna är högre.

En tandläkarutbildning kostar ungefär tre miljoner kronor, så man skulle kunna säga att tandläkare för miljarder har gått till utlandet.

Nästan 2 000 tandläkare med svensk examen är inte mantalsskrivna i Sverige.

– Tidigare var det så att vi hade ett överskott av tandläkare. Då skar man ner utbildningarna ganska radikalt, och nu kommer de utbildningarna inte att kunna kompensera för de pensionsavgångar som blir, säger Roland Svensson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Hur ser du på de långsiktiga prognoserna som handlar om 2020 där det spås fortsatt obalans?

– Nu är det så att det är fler tandläkare som väljer att stanna kvar i Sverige, så det lindrar den här effekten något.

Är det bra att det är en sådan stark rörlighet i tandläkarkåren?

– Vi är öppna för att det ska vara möjligt att flytta som tandläkare, både in och ut ur landet, och att Europa är en öppen marknad. Det tycker vi är bra. Men sedan måste villkoren i Sverige för att bedriva tandvård, antingen som egen företagare eller som anställd, vara sådana att vi kan behålla tandläkare. Att vi kan ha en konkurrens på lika villkor när vi har en öppen marknad är också viktigt, säger Roland Svensson.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se