Mobilstrålning orsakar inte cancer

Det finns inget som tyder på att strålning från mobiltelefoner kan orsaka cancer. Det visar en omfattande dansk långtidsstudie där 420 000 personer deltagit.

Totalt noterades 14 249 fall av cancer bland personerna i studien, men någon koppling till mobiltelefonerna fanns inte. Detta gällde oavsett hur länge personerna använt mobiltelefon.

Strålningen ledde inte till ökad risk för vare sig hjärntumörer, cancer i hörselnerverna, spottkörtelcancer eller ögontumörer. Forskarna påpekar att de flesta studier som gjorts kommit fram till liknande resultat, och de påpekar också att det inte existerar några biologiska bevis för ett samband mellan mobilstrålning och uppkomsten av hjärntumörer.

Forskarna presenterar studien i den medicinska tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

Professor Anders Ahlbom vid Karolinska institutet säger till TT att den danska studien tveklöst är en tung studie.

Han tror dock inte att sista ordet är sagt i ämnet. Ytterligare ett antal stora studier är på gång.

-Om ett par år kommer vi att kunna uttala oss mer bestämt om riskerna. Men även då kommer det att finns osäkerhetsfaktorer kvar som bör studeras. Det finns exempelvis ännu inga studier gjorda på barn som använder mobil. Vi vet att barn ofta är känsligare än vuxna, säger han till TT.