Resultat från psykologtest får lämnas ut

Resultat från psykologiska tester, som personer gör i samband med att de söker jobb på myndigheter, är allmänna handlingar som inte kan hemligstämplas, även om de innehåller känsliga uppgifter. Det slår Regeringsrätten fast i en dom.

– En konsekvens av domen kan vara att man avstår från att testa i samband med rekrytering, säger Christina Strömer Wilson, som leder Stiftelsen för tillämpad psykologi.

För ungefär ett år sedan ansåg sig Kronofogdemyndigheten tvungen att, enligt offentlighetsprincipen, lämna ut resultat från begåvningstest, som myndigheten gjort på jobbsökande.

Stopp hos Riksrevisionen
När SR Sörmland begärde ut resultat från så kallade personlighetstester som Riksrevisionen gjort på jobbsökande blev det däremot avslag.

Riksrevisionen ansåg att testresultat kunde hållas hemliga med stöd av Europakonventionens skydd för den enskildes privatliv.

Regeringsrätten har nu upphävt det beslutet och Riksrevisionen har lämnat ut testresultaten.

– Vi överväger nu om vi överhuvudtaget ska fortsätta med tester av det här slaget, och i den här formen, säger Gert Jönsson, överdirektör på Riksrevisionen.

Vill att fråga utreds
Enligt Christina Strömer Wilson på Stiftelsen för tillämpad psykologi pågår en diskussion bland psykologer om att sekretesslagen kan behöva ändras så att testresultat av den här typen kan hållas hemliga.

– Det har diskuterats bland annat i Sveriges psykologförbund att uppvakta för att få till stånd en utredning där de här sakerna kan tas upp och diskuteras på ett bredare sätt, säger Christina Strömer Wilson.

Per Hagström, SR Sörmland
per.hagstrom@sr.se