Förslag för minskad sjukfrånvaro klart

Regeringen är klar med sitt förslag om att företag ska redovisa sjukfrånvaron i sina årsredovisningar.
Förslaget gäller både privata och offentliga företag med minst tio anställda. Sjukfrånvaron ska bland annat redovisas uppdelad på män och kvinnor och på längre och kortare frånvaro. Förslaget ingår i regeringens elva-punktsprogram mot ohälsan i arbetslivet och ska nu vidare till lagrådet för granskning.