Allvarligt stor skuld i en av tre kommuner

En tredjedel av landets kommuner har så stora skulder att analytiker bedömer deras situation som klart riskfylld, men kommunminister Lars-Erik Lövdén vill tona ner oron.
– Ifjol så hade vi ju balans i nästan 200 kommuner och flertalet av de övriga kommunerna kommer att uppnå ekonomisk balans under innevarande år, men det finns ett 40-50-tal kommuner som har ekonomiska svårigheter, säger Lars-Erik Lövdén. Lövdén tycker inte att den genomgång av kommunernas skulder som tidningen Kommunaktuellt presenterar på fredagen är alarmerande. Genomgången visar att 104 kommuner uppvisar skulder som överstiger 60 000 kronor per kommuninvånare. Lövdén anser att för lite hänsyn tagits till vilka tillgångar kommunerna har, men Hans Jensevik, vd på Svensk kommunrating tycker att Lars-Erik Lövdén med det försöker försköna bilden av kommunernas ekonomier: – Ja, de är ju beroende av statsfinanserna för statsbidrag och annat. Naturligtvis kommer de att få hjälp så länge staten är stark och kan hjälpa dem, va, men finns det inga pengar, då blir det ingen hjälp, säger Jensevik.
Mari Forssblad