Hundratusentals evekuerade i centrala Kina

Myndigheterna i Kina har nu evakuerat 600.000 människor i området kring Dongtingsjön i Hunan-privinsen. Vatten-nivån i sjön - den näst största sötvattensjön i Kina - och i floderna som mynnar ut i sjön fortsätter att stiga.
Om Dongting svämmar över hotas omkring tio miljoner människor. Redan nu är vatten-nivån nästan tre meter över den gräns som anger risk för översvämning. Om ett par dagar väntas dessutom en stor flodvåg längs Yangtsefloden nå Dongting-sjön i centrala Kina.