Fler utländska studenter på högskolorna

Allt fler högskolestudenter har utländsk bakgrund, det visar en rapport som Statistiska centralbyrån gjort tillsammans med Högskoleverket. Högst andel studenter med utländsk bakgrund hade Karolinska institutet i Solna. (Radio Stockholm)