Allt fler väpnade fritagningar

Antalet fångar som rymmer har minskat kraftigt de senaste åren. Men samtidigt har andelen väpnade fritagningar ökat.
Enligt Kriminalvårdsstyrelsen är en förklaring att det blivit allt svårare att rymma från fängelserna och därför måste fångarna passa på när de är på tillfälliga besök utanför anstalten och då ofta med hjälp av beväpnade kamrater. En arbetsgrupp inom Kriminalvårdsstyrelsen ser just nu över hur man ska kunna minska riskerna för fritagningar under vapenhot.