Dåliga chefer kostar företagen miljarder

I Sverige kostar felrekryteringar av chefer svenska företag minst 20 miljarder kronor om året. Enligt Margareta Sjölund, psykolog specialiserad på chefsrekryteringar, är chefer som inte klarar av sin ledande roll ett allt större problem för företagen.

– Tydliga tecken är att arbetsprestationen går ner, affärsmålen nås inte, personalen har inte förtroende och man tappar i effektivitet, säger Margareta Sjölund.

”Urspårade chefer” eller ”sidoskap” kallas begreppet som innebär att en chef helt enkelt inte klarar sin chefsbefattning tillräckligt bra. Det kan handla om brister både när det gäller kompetens och på det personliga planet.

Personliga brister
Managementkonsultföretaget Kandidata har gjort en studie tillsammans med KTH, Tekniska högskolan i Stockholm, där man har man ställt frågor till 70 chefer och styrelseledamöter i svenska företag. Studien visar att brister i ledarskapet hos chefer leder till miljardförluster i företag.

– De främsta orsakerna ligger på det personliga planet. Det i sin tur är knutet till att förstå vem man är, vad ens styrkor och svagheter ligger och hur andra uppfattar en, det man kallar självinsikt. Då är det viktigt att få feedback, att förstå hur man agerar. Om man inte känner till det, hur ska man då kunna förändra det? säger Margareta Sjölund.

En styrelsefråga
Hur kan då bolagsstyrelser undvika att rekrytera fel chefer och följa upp att dom passar för sin chefsroll?

– Att hela tiden ha frågan aktuell; hur fungerar chefen i förhållande till företagets behov. Det tror jag att de flesta styrelser har högt på agendan, säger Per Wejke, som har femton års erfarenhet av styrelseuppdrag i medelstora företag.

Margareta Sjölund tycker att fungerande chefer i ett företag definitivt är en viktig fråga på bolagsstyrelsernas agenda.

– I vissa styrelserum finns den här frågan, men jag är övertygad om att i många bolag finns den inte alls på den nivån. Det är en lednings och en styrelses främsta uppdrag att se till att man har effektiva och väl fungerande chefer, säger Margareta Sjölund.

Jonas Engmark
jonas.engmark@sr.se