Möjlig förklaring till schizofreni

Svenska forskare har hittat en partikel som finns i ryggmärgsvätska hos nästan alla schizofrena, men väldigt sällan hos andra personer.
Forskarna hoppas nu att upptäckten ska leda till bättre behandlingsmetoder av schizofrena och kanske förklara vad som orsakar sjukdomen. Partiklarna verkar inte vara virus eller bakterier, utan kan utgöra en hittills okänd livsform, säger professor Lennart Wetterberg på Karolinska Institutet till Dagens Nyheter.