IF Metall kräver vinstdelning till anställda

Uppdaterad 18:00
Inför avtalsrörelsen kräver nu IF Metalls ordförande Stefan Löfven vinstdelning. Han anser att flera företag går så bra att det är rimligt att delar av de stora vinsterna går till de anställda. Men inom fackförbunden är åsikterna om vinstdelning delade.

– Vad vi pratar om när det gäller vinstdelning, det är grädde på moset på de här vinstrika företagen där vd och styrelse tar ut tvåsiffriga procenthöjningar. Då menar vi att det är rättvist att också våra medlemmar, som arbetar ihop pengarna, får del av vinsterna, säger Stefan Löfven.

IF Metall för alltså fram att vinstdelning kan vara ett komplement i avtalsrörelsen på det lokala planet, då utöver den vanliga löneökningen, där ju IF Metall krävt 3,9 procent.

Finns i flera företag
Redan idag finns någon form av vinstdelning i flera företag. Till exempel har 20 av Stockholmsbörsens 30 största bolag någon form av vinstdelning eller bonusprogram för de anställda.

Men Stefan Löfven menar att de programmen oftast är ensidigt bestämda av företagen, och han ser gärna att facket får inflytande.

Men det finns delade meningar om vinstdelning inom facket, från dem som tycker att det är en bra idé och att det går att resonera kring det, till dem som avfärdar vinstdelning.

Civilingenjörsförbundet tycker att det kan vara bra med vinstdelning i vissa fall- Sif avfärdar det inte och tycker att det går att föra ett resonemang kring vinstdelning. Pappersindustriarbetareförbundet har inga krav på vinstdelning, men tycker det kan vara bra en bra idé.

”Inget bra system”
Kjell Dahlström, förbundsordförande i Skogs- och träfacket, tycker att facket istället ska koncentrera sig på att få inflytande så vinsterna används till investeringar i Sverige som tryggar jobben, och givetvis på att få så bra löneökningar i det vanliga avtalet som det går.

– Det måste vi lyckas med i förhandlingarna om löneutrymmet, så att man vet dag för dag vad man kommer att få i kuvertet, inte i form av något slags bonus i slutet av året. Det tycker inte jag är ett bra system, helt enkelt, för då har vi tagit ut för lite pengar, säger Kjell Dahlström.

Teknikföretagen positiva
Vinstdelning är en tanke som också arbetsgivarsidan stödjer. Att de anställdas ersättning är kopplad till företagets vinst gillar Teknikföretagens vice ordförande Karl Olof Stenqvist, även om han inte vill använda ordet vinstdelning.

– Vinstdelning blir ett annat begrepp, och då blir det begreppsförvirring. Vinstdelning är det som bolagsstämman bestämmer. Då ligger det utanför det som är i avtalet. Däremot, att ha rörliga system, det ligger i våra avtalssystem, och det är något som väldigt många företag tycker är bra, säger Karl Olof Stenqvist.

I övrigt säger Karl Olof Stenqvist att frågan om vinstdelning måste förhandlas lokalt på varje företag. Det är inte något som han lägger sig i från centralt håll.

Men IF Metalls utspel innehåller också kängor till vd:ar som roffar åt sig och tar för stor del av vinsterna.

– Fördelningsfrågorna är alltid en stor fråga. Där måste det enskilda företaget göra sina bedömningar, säger Karl Olof Stenqvist.

Tycker du att det i dag är för stor skillnad på å ena sidan de pengar som chefer och ledning får ut, och å andra sidan de som de anställda får?

– Det finns väl både stora skillnader och små skillnader, och det är inte vår sak att ha en uppfattning om. Vi har vissa fördelningsregler i våra kollektivavtal. Dem ska företagen tillämpa. Men i övrigt är det företagens bedömningar som råder.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se

Kennet Lindquist
kennet.lindquist@sr.se