Arbetsgivare slipper utreda rehabilitering

Arbetsgivarna har inte rätt kunskaper för att göra rehabiliteringsutredningar, och ska därför slippa det i framtiden. Detta enligt ett lagförslag som regeringen arbetar med.

Brister i de rehabiliteringsutredningar som arbetsgivare gör är i dag ofta en anledning till att det inte går att få fram nya arbetsuppgifter till den som inte längre kan sköta sitt gamla jobb på grund av sjukdom eller handikapp. Det kan leda till långtidssjukskrivning och i förlängningen förtidspension.

Amir Riazi sitter i rullstol och blev uppsagd när arbetsgivaren inte kunde hitta passande arbetsuppgifter.

– Jag har inte haft vare sig någon rehabiliteringsplan eller fått frågan om jag ska ha en sådan rehabiliteringsplanering, säger han.

Ny lag ska föreslås
Regeringen arbetar med ett lagförslag enligt vilket ansvaret för rehabiliteringsutredningar inte längre ska ligga hos arbetsgivarna. Enligt socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har arbetsgivarna inte rätt kunskaper för att göra sådana utredningar.

– Man har känt att man kanske inte är kompetent nog. Det har lutat mycket åt medicinska bedömningar. Där är ju inte arbetsgivaren den bäst lämpade, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Hon har tagit emot en utredning som föreslår att arbetsgivarna i stället ska göra något som kallas en rehabiliteringsplan. Skillnaden är att en rehabiliteringsplan bara innehåller sådant som arbetsgivaren själv kan påverka inom företaget. Arbetsgivarna ska slippa ansvaret för att planera vård och utbildningsinsatser.

Oklart vem som tar över
Vem som över ansvaret för rehabiliteringsutredningarna är däremot inte klart ännu, och regeringen ber att få återkomma om det.

Amir Riazi hoppas att det till slut blir ett heltäckande förslag. Han är förtidspensionerad sedan flera år tillbaka, men anser att han skulle kunna jobba.

– Med rätt hjälp, rätt möjligheter, då hade jag kunnat jobba som vem som helst och känna mig accepterad som en vanlig medborgare, säger Amir Riazi.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se