Hemtjänstavgift för sommargotlänningar?

Gotlands kommun vill att de som semestrar på ön och som får hemtjänst där, också ska betala för servicen.
Kommunen vänder sig till socialdepartementet för att undersöka möjligheten att få betalt för servicen av sommargotlänningarnas hemortskommuner.