Åkerförbundet och helgförbud

Även Åkeriförbundet anser att något behöver göras eftersom antalet dödsolyckor har ökat där lastbilar är inblandade.
Åkeriförbundets VD Jan Sandberg tycker däremot att det är att gå för långt att införa helgförbud för tung trafik, men medger att hårdare regler kan behövas. Vägverket har bland annat diskuterat indragna trafiktillstånd för lagbrytare, hårdare ekonomiska påföljder för övervikter och dessutom alltså ett helgförbud för tung trafik.