Överskott på 14 miljarder i statsbudgeten

Den svenska statsbudgeten väntas gå med ett överskott på 14 miljarder kronor i år. Marginalen till utgiftstaket beräknas bli den största sen 1997, enligt Ekonomistyrningsverkets fjärde budgetprognos.

Under hösten har i stort sett alla utgifter blivit lite lägre än väntat, och utgifterna för både ohälsa och arbetsmarknad minskar för första gången på mycket länge.

Till skillnad från den förra regeringen har den nya bestämt att gårdsstöd och djurbidrag till jordbruket ska betalas ut före årsskiftet, men trots det hamnar utgifterna 11 miljarder under taket.