Varannan niondeklassare har stulit

Varannan elev i årskurs nio har stulit något det senaste året. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet om brottslighet bland 15-åringar. Vanligast är stölder i skolan eller i någon affär.

Stöldbrotten har ändå efterhand minskat bland 15-åringar sedan 1995, enligt rapporten. Andelen ungdomar som aldrig begått något brott ökar också.

En femtedel av de närmare 7 500 ungdomar som svarat på enkäten uppger att de klottrat eller förstört något som inte var deras. Sex procent har slagit någon så att den personen behövt någon form av sjukvård.

En tredjedel har själva utsatts för någon form av brott.