”Supporter dog av brustet blodkärl”

Det var inte svår misshandel utan ett brustet blodkärl i hjärnan som ledde till att en 26-årig fotbollssupporter dog efter ett bråk mellan fotbollssupportrar i Stockholm i slutet av juli. Den preliminära slutsatsen drar rättsläkaren, men mannens anhöriga är skeptiska.
Fallet kallades huliganvåldets första dödsoffer i Sverige. Polis, åklagare, och sjukhuspersonal utgick från att 26-åringens medvetslöshet och död hade orsakats av misshandel, men rättsläkaren kommer alltså i förstone till en annan slutsats. När mannen obducerades hittade man ett brustet blodkärl i huvudet, en medfödd försvagning, och beskedet från rättsläkaren som inte ville uttala sig på fredagen, är att det var en kraftig, fysisk ansträngning som orsakade bristningen och döden, inte misshandeln mot huvudet som vittnen berättar om. Ändrar brottsrubricering Efter beskedet ändrar kammaråklagare Henrik Söderman brottsrubriceringen från mord till misshandel. – Det är ju min uppfattning, att utövar man så kraftigt våld som det antyds i förundersökningen, då har man ett uppsåt att beröva någon livet, men om jag sedan inte kan bevisa att döden har med våldet att göra, så faller ju både det uppsåtliga dödandet och det oaktsamma dödandet. Däremot kan det bli frågan om misshandel. Vad var orsaken till att man från början ansåg sig så säker på att han hade blivit misshandlad till döds? – Det fanns vittnesuppgifter som talade för det, och han var medvetslös. Vi visste ju inte inledningsvis vad medvetslösheten berodde på. Beskedet att det inte var misshandel utan överansträngning som orsakade 26-åringens död väcker kritik. Åklagarens uttalande ifrågasätts En av dem som ifrågasätter åklagarens uttalande är docenten i rättsmedicin, Olle Lindquist. Hans invändning är att också ett brustet blodkärl kan vara orsakat av yttre våld, särskilt om personen är alkoholpåverkad. Mannens anhöriga anser att misshandeln måste ha bidragit till mannens död och kräver nu att obduktionen ska göras om, och de får stöd av Olle Lindquist. Begravningsceremonin hölls som planerat på fredagen, men kremeringen har stoppats. Åklagaren hade på fredagen inte tagit ställning till de anhörigas begäran. Han inväntar nu den slutliga obduktionsrapporten som väntas om ett par veckor innan han bestämmer exakt hur utredningen ska drivas vidare.
Johan Wangström och Ola Henriksson, Ekot, och Annika H Eriksson, SR Göteborg