Restaurangmat kan nyckelhålsmärkas

Många restaurangluncher innehåller mycket fett och salt men för lite grönt, anser Livsmedelsverket. Genom nyckelhålscertifiering vill myndigheten få fram mer näringsriktig krogmat.

Liksom tidigare ska det finnas krav på hur fet nyckelhålsmärkt mat får vara, men Livsmedelsverket vill också reglera antalet kalorier, mängden grönsaker och vilken sorts dressing, bröd, matfett och dryck som serveras.

Nästa år genomförs ett pilotprojekt på ett antal restauranger.